производство и преработка на дървен материал

Цени

Материал (Артикули) Дължина Дебелина Мярка Цена – лв./без ДДС
Греди  3м, 4м до 12/12 м3 270
Греди  3м, 4м от  14 м3 280-290
Дъски-кофражни  3м , 4м 2,5 см м3 220
Дъски-чисти  3м , 4м 2,5 см м3 270
Талпи  3м , 4м 3 см, 4 см, 5 см м3 300
Талпи-сухи  3м , 4м 3 см, 4 см, 5 см м3 320
Греди  5 м всички м3 350
Греди  6 м всички м3 400
Летви  2м, 3м, 4м 2/3 см л.м. 0,22
Летви 2м, 3м, 4м 3/4 см л.м. 0,39
Сачак 7-9/1-5 м2 10,00
Дюшаме 7-9/2,5 м2 13,90
Челни дъски 17/2,5 Бр. 14
Всички размери по поръчка


Copyright © 2013 Пайн Трии ЕООД, гр. София. All Rights Reserved.